دانشجویان گرامی تا اطلاع ثانویه رزرواسیون سلف آزاد دانشگاه ، غیر فعال می باشد